B O R D B U T L E R

Sidst redigeret: 28. november 2018

Retningslinjer for køb

Ved at handle via BordButler IVS accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. Retningslinjerne bliver løbende opdateret, så vi anbefaler, at du holder dig løbende opdateret herom.

BordButler IVS er forhandler af oplevelser og billetter til disse. Køb via BordButlers platform ses derfor som køb af en adgangsgivende billet. BordButler IVS er herefter ikke ansvarlig for afholdelsen af begivenheden. Alle henvendelser om dette bedes rettes mod den ansvarlige arrangør.

Forholdet mellem billetkøberen og BordButler IVS

BordButlers rolle som formidler

BordButler IVS formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

I henhold til ”Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. BordButler tilbyder dog en ekstraordinær fortrydelsesret, såfremt det opfylder vores returvilkår. Læs mere under “Ekstraordinær fortrydelsesret”.

Fysiske billetter

BordButler IVS tilbyder ikke fysiske billetter. Din billet er derimod den bekræftelsesmail, du får tilsendt i forbindelse med købet.

Aflysning

Som billetformidler hæfter BordButler IVS ikke for tilbagebetaling i forbindelse med en aflysning. BordButler IVS søger kontraktuelt at sikre, at arrangører refunderer billetkøbesummerne i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Det er ikke muligt at tilgå kvitteringssiden – med alle oplysninger om din transaktion – efterfølgende, da kvitteringen sendes pr. email.

Forbehold

BordButler IVS forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris.

Om forholdet mellem arrangøren og BordButler IVS

Ansvar

BordButler IVS har intet ansvar over for kunden vedrørende arrangørens rekonstruktion, betalingstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 28 95 11 55.

Aflysning

I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, dato, delvis gennemførelse af et arrangementet sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes. Se hertil arrangørens information om arrangementet.

Om betaling og fortrydelsesret

Betaling

BordButler IVS modtager betaling med følgende betalingskort:

  • VISA/Dankort
  • MasterCard
  • Visa Electron

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger behandles af QuickPay. BordButler IVS har altså aldrig adgang til betalingsoplysninger.

Se i øvrigt vores Persondatapolitik.

Fortrydelsesret

I henhold til ”Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Ekstraordinær fortrydelsesret

BordButler IVS tilbyder ekstraordinært 14 dages returret. Denne returret kan bruges ved at kontakte BordButler IVS på email: kundeservice@bordbutler.dk eller tlf. 28 95 11 55. Dette skal ske senest 4 hverdage før afholdelsen af den begivenhed, der er købt billet til.

Om fremsættelse af klage

Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du rette henvendelse via kundeservice@bordbutler.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Overdragelse

Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed
Det er, jf. ”Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste.

Du kan dog lovligt overdrage din billet til en anden person til pålydende værdi. Ønsker du at overdrage din billet til en anden, så kontakt venligst BordButler IVS på tlf.: 28 95 11 55.

Særlige begrænsninger

Bemærk også, at der på de enkelte arrangementer kan være andre eller yderligere begrænsninger i forhold til billetters overdragelighed. Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

Om adgang til et arrangement

Kontroller billettens oplysninger, herunder om arrangement, dato/tidspunkt og adresse passer.

Billetten giver adgang for det, af arrangøren fastsatte, antal personer, der er knyttet til den valgte billettype. Yderligere personer skal betale fuld pris for entre. Ulovlig kopiering eller videresalg af billetter kan medføre, at du nægtes adgang til arrangementet. BordButler IVS og arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

Der vil ofte være begrænsninger i, hvilke effekter der må medbringes til arrangementet, fx drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera, videoudstyr, laserpinde, stole, paraplyer, fyrværkeri, våben og lignende. Læs mere på arrangørens hjemmeside.

Læs mere om andre arrangementsspecifikke forhold under arrangementet på arrangørens hjemmeside.

Generelle betingelser

Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler. Der er først indgået en bindende aftale, når BordButler IVS har modtaget/registreret betaling. Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

Forbehold

BordButler IVS tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.